Cursus, training en onderzoek

Naast het optreden als mediator richt Annet Draaijer zich op het overbrengen van kennis binnen het bedrijfsleven, de advocatuur en de overheid over verschillende manieren van conflictoplossing, zoals mediation, bindend advies en arbitrage (vormen van Alternative Dispute Resolution). Met oog voor de praktijk en gebruik makend van haar kennis en dagelijkse ervaring op het gebied van conflictoplossing, verzorgt zij trainingen en cursussen op maat. Waar nodig wordt de implementatie in uw organisatie van verschillende manieren van conflictoplossing begeleid, zodat conflicten zoveel als mogelijk kunnen worden voorkomen, dan wel in een vroeg stadium kunnen worden opgespoord en opgelost.

Annet Draaijer maakt als docent optimaal gebruik van haar ervaring als docente ADR/Mediation bij de Universiteit van Utrecht en binnen de Beroepsopleiding Advocatuur (CPO/Dialogue, NOVA en LFS). Dit is een drie jaar durende beroepsopleiding die elke beginnende advocaat verplicht dient te doorlopen. Daarnaast is zij ook vaardighedentrainer binnen deze beroepsopleiding en traint zij de beginnende advocaten in onder meer communicatie, adviseren, presenteren, conflict-diagnose, onderhandelen en oplossingsgericht werken.

Daarnaast richt Draaijer Mediation & Conflicthantering zich op het doen van vertrouwelijk (klachten)onderzoek binnen organisaties, zoals bijvoorbeeld naar vermeende overschrijding van gedragsnormen. Daartoe kan gebruik worden gemaakt een volledig onafhankelijke en onpartijdige onderzoekscommissie (minimaal twee leden) met de nodige kennis en ervaring.

Neem voor meer informatie contact op met Annet Draaijer.