Mediation: overheid

Annet Draaijer heeft als mediator veel ervaring met mediations waarbij het omgevingsrecht een rol speelt en waarbij (semi-)overheidsorganen en vaak meerdere burgers en/of bedrijven zijn betrokken.

Bij haar begeleiding als mediator wordt de communicatie tussen partijen in goede banen geleid en worden partijen gestimuleerd vanuit hun werkelijke belangen te zoeken naar een duurzame oplossing voor een tussen hen gerezen probleem of conflict van partijen. Er wordt gestreefd naar een duurzame en finale conflictoplossing, met aandacht voor persoonlijke en zakelijke belangen.

Annet Draaijer maakt als mediator optimaal gebruik van haar werkervaring als jurist bij de overheid en haar circa 20 jaar ervaring als (proces)advocaat voor bedrijven en overheden op het gebied van het bestuursrecht bij een gerenommeerd kantoor. Hierdoor is zij een volwaardige en professionele gesprekspartner voor partijen en hun adviseurs. Haar bestuurskundige achtergrond maakt dat Annet kennis heeft en zich tevens bewust is van de organisatie van de overheid.

Er wordt een onafhankelijke, oplossingsgerichte en inhoudsdeskundige begeleiding op hoog niveau geboden.

Neem voor meer informatie contact op met Annet Draaijer.