Mediation: samenwerking en arbeid

Annet Draaijer heeft als mediator veel ervaring met het vinden van een oplossing voor problemen in de samenwerking in de zakelijke dienstverlening, bijvoorbeeld tussen zakelijke partners, binnen samenwerkingsverbanden (advocaten, artsen, teams, collega’s) en tussen werkgever-werknemer (conflicten, ziekte, herstel samenwerking, beëindigen arbeidsrelatie).

Niet alleen de communicatie tussen partijen wordt in goede banen geleid, maar er kan ook waar nodig specialistische juridische kennis worden geboden. Met respect voor verschillende belangen, begeleidt Annet partijen in mediation naar een oplossing voor een tussen hen gerezen probleem of conflict. Er wordt gestreefd naar een finale en duurzame conflictoplossing, met aandacht voor persoonlijke en zakelijke belangen van partijen.

Annet Draaijer maakt als mediator optimaal gebruik van circa 20 jaar ervaring als (proces)advocaat voor bedrijven en overheden op het gebied van bestuurs- en arbeidsrecht bij een gerenommeerd kantoor. Hierdoor vormt zij een volwaardige en professionele gesprekspartner van partijen en hun adviseurs.

Er wordt een onafhankelijke, oplossingsgerichte en inhoudsdeskundige begeleiding op hoog niveau geboden.

Neem voor meer informatie contact op met Annet Draaijer.