Annet Draaijer

Annet Draaijer is een zelfstandige en onafhankelijke fulltime mediation professional. Na circa 20 jaar werkzaam te zijn geweest als advocaat, gespecialiseerd in het bestuurs- en arbeidsrecht, heeft zij besloten zich volledig te richten op mediation.

Waarom focus op mediation?

Als advocaat heeft zij met veel plezier cliënten bijgestaan en veel ervaring opgedaan met procederen. In sommige gevallen vormt procederen een goede manier om te komen tot een oplossing voor partijen, maar in sommige gevallen ook niet, zo wijst de praktijk uit. Een rechterlijke procedure kost nu eenmaal veel energie, tijd en geld. De uitkomst van een gerechtelijke procedure is vaak ongewis, of vormt niet de gewenste oplossing voor het geschil en het onderliggende probleem van partijen. Ook komt procederen de relatie met de andere partij niet ten goede. Dit is vaak zeer onbevredigend voor partijen. Als onafhankelijke mediator wil ik partijen op een andere manier bijstaan.

Hoe?

Door in een mediation met partijen (en hun juridische adviseurs als partijbegeleiders) in een vrijblijvende en vertrouwelijke setting te zoeken naar een duurzame en finale oplossing voor het gerezen probleem. In een mediationprocedure nemen partijen onder begeleiding van de mediator het heft in eigen handen door met de nodige hulp zelf te zoeken naar een oplossing voor het gerezen probleem. Hoewel het recht vaak wel een kader vormt waarbinnen partijen zoeken naar een oplossing, gaat het in mediation niet om het juridisch gelijk of de juridische standpunten van partijen, maar om de achterliggende belangen van partijen. Waar gaat het partijen werkelijk om? Wat willen ze graag opgelost zien? Vanuit de werkelijke belangen van partijen wordt bezien hoe kan worden gekomen tot oplossingen en afspraken. Daarbij worden er alleen afspraken gemaakt waar partijen volledig achter staan. Vervolgens kunnen deze afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, een juridisch sluitstuk om onduidelijkheid voor de toekomst te voorkomen. Als mediator en oud-advocaat vormt Annet een professionele gesprekspartner niet alleen voor partijen, maar ook voor hun partijbegeleiders gedurende het mediationtraject.

Kort mediation cv

Annet Draaijer is reeds sinds 2005 werkzaam als MfN (voorheen NMI) registermediator. Eerst binnen en voor het advocatenkantoor Stibbe, maar sinds de zomer van 2013 volledig onafhankelijk en zelfstandig op de rechtsgebieden Overheid en Arbeid. Daarnaast is Annet docent en trainer op het gebied van Alternative Dispute Resolution (ADR)/mediation en daar waar de advocatuur en mediation elkaar ontmoeten. Zij geeft cursussen en trainingen op het gebied van “mediation advocacy”, het bijstaan van een cliënt tijdens een mediationtraject, in het verleden voor de Nederlandse Orde van Advocaten en de Law Firm School en momenteel voor onder andere CPO/Dialogue (in het kader van de Beroepsopleiding Advocaten) het Amsterdams ADR Instituut en Schonewille & Schonewille. Tevens verzorgt zij als trainer de vaardighedentraining en als docent het onderdeel ADR/Mediation bij de Beroepsopleiding Advocaten (CPO/Dialogue). Aan de Universiteit Utrecht doceerde zij het vak “Mediation in de Nederlandse rechtspraktijk” als onderdeel van de interfacultaire Minor in Mediation. Daarnaast staat zij op de lijst van mediators van de Rechtbank Amsterdam waardoor zij zeer regelmatig optreedt als mediator in met name zakelijke en overheidsgeschillen die door de rechter zijn doorverwezen naar mediation. Ook is Annet als mediator aangesloten bij het MfN (voorheen NMI), het International Mediation Institute (IMI) en de Vereniging Zakelijke Mediaton (ZAM). Tevens zat zij in het bestuur van de Stichting ADR Centrum voor het Bedrijfsleven (ACB Foundation) en de Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten (NVvMA). Tot slot is zij redactielid van het tijdschrift Nederlandse Mediation (Wolters Kluwer).

Publicaties